Relacje inwestorskie - W.G Partners

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną W.G Partners sp. z o.o.

1