Relacje inwestorskie - W.G Partners

SWALLET (1/2020) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

Raport Bieżący nr 1/2020

Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1