Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (9/2023) Rozwiązanie umowy na wykonanie oprogramowania

Raport bieżący z plikiem 9/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2023 z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz raportu ESPI nr 5/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w przedmiocie informacji dotyczących kontraktu na wykonanie oprogramowania informuje, że w dniu 21 września 2023 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym niniejszą umowę.

Powodem rozwiązania przedmiotowej umowy jest załamanie zapisów umowy w szczególności nieuregulowanie przez Zleceniodawcę płatności na rzecz Wykonawcy oraz brak kontaktu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1