Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (9/2021) Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED

Raport bieżący z plikiem 9/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że dnia 12 lipca 2021 r. zawarł porozumienie inwestycje z TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED z siedzibą w Silema na Malcie („TAR HEEL”).

Na mocy powyższego porozumienia TAR HEEL zobowiązał się do dokapitalizowania Spółki w kwocie wynoszącej, co najmniej 688.200 zł. Wskazana kwota zostanie przekazana Spółce w ramach opłacenia nowej emisji akcji Emitenta po cenie emisyjnej wynoszącej 37 zł za jedną akcje.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1