Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.

Raport bieżący z plikiem 8/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 18 października

2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o

godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01066 Warszawa

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 18 października 2023 r.;

– projekty uchwał;

– informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;

– formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1