Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (8/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport Kwartalny nr 8/2022

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1