Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (7/2022) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 4 lipca2022 r.

Raport bieżący z plikiem 7/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwaną dalej Emitent, Spółka, informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skinwallet S.A. w dniu 4 lipca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadał:

– TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED – 275 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 44,45% ogólnej liczby głosów.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1