Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. wraz z projektem uchwał

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. na godzinę 12, które odbędzie się w Szczecinie pod adresem: ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, II piętro., w biurze Spółki Skinwallet S.A..

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1