Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (7/2021) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 7/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

 

Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 350 600 głosów, co stanowiło 79,57% ogólnej liczby głosów na WZ i 58% głosów ogółem w Spółce

 

Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 10,21% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,5% głosów ogółem w Spółce

 

Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 10,21% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,5% głosów ogółem w Spółce

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1