Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (6/2023) Temat: Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport Bieżący nr 6/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając na mocy Pisemnej Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20.05.2023 , w dniu 19 maja 2023 r. roku podpisał umowę z savaPartners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022 oraz 2023.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1