Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (6/2023) Korekta numeracji raportu ESPI 5/2022 – Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 6/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym koryguje omyłkę techniczną w

numeracji raportu ESPI z dnia 25 sierpnia 2023 roku o tytule „Aktualizacja informacji

dotyczącej przeglądu opcji strategicznych”.

Było:

Raport bieżący nr 5/2023

Powinno być:

Raport bieżący nr 6/2023

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian i została ponownie wskazana poniżej:

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie, w nawiązaniu do raportu ESPI nr

1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych

informuje, że Spółka planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych nie później niż do

dnia 31 października 2023 r., a o jego wyniku poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1