Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (6/2022) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 4.07.2022

Raport Bieżący nr 6/2022

Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 lipca 2022 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1