Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (6/2021) Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami

Raport bieżący 6/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), niniejszym informuję o zawarciu w dniu 30 czerwca 2021 r. dwóch umów o czasowe wyłączenie zbywalności akcji.

Na mocy wskazanych powyżej umów akcjonariusze Kornel Szwaja oraz Dawid Chomicz, będący Członkami Zarządu Spółki, zobowiązali się do niezbywania posiadanych przez siebie po 20.000 akcji serii A Spółki (notowanych na rynku NewConnect) oraz 25.000 sztuk akcji serii D (nienotowanych na rynku NewConnect). Wskazane ograniczenie obejmuję zarówno transakcje na rynku NewConnect, jak i poza nim oraz obowiązuje do dnia 30 grudnia 2021 r.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1