Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.

Raport Bieżący nr 6/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1