Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (6/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący 6/2020

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd SKINWALLET S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w siedzibie Emitenta pod adresem: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.

 

Zarząd wskazuję, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

 

 

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

 

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.).

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1