Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (5/2023) Temat: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 5/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI nr 4/2023 w dniu 15 maja 2023 r.

Korekta dotyczy jednostkowego rachunku zysków i strat.

Przyczyną dokonania korekty jest omyłkowe załączenie niewłaściwych kolumn z danymi finansowymi, które widniały obok prawidłowych danych finansowych.

Ze względu na zakres korygowanych danych finansowych, pełna treść raportu za I kwartał 2023 r. przed korektą, jak i po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1