Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (5/2023) Aktualizacja informacji dotyczącej przeglądu opcji strategicznych

Raport bieżący 5/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z

dnia 14 lutego 2023 r. w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych informuje, że Spółka

planuje zakończenie przeglądu opcji strategicznych nie później niż do dnia 31 października 2023 r., a

o jego wyniku poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1