Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 5/2022

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lipca 2022 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

Podstawa prawna EBI: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1