Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (5/2021) Podjęcie decyzji w sprawie kierunków rozwoju dla Spółki

Raport bieżący 5/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie wejścia na rynek tokenizacji w oparciu o technologię blockchain. Ponadto Spółka planuje w drugiej połowie 2021 r. zintensyfikować pracę nad modelem swojej platformy w sieci Web3.

 

Web 3.0 to zbiór technologii internetowych następnej generacji pozwalający na decentralizację sposobu dystrybucji treści w oparciu m.in. o technologię blockchain. Jej celem jest utworzenie bardziej otwartych, połączonych i inteligentnych stron oraz aplikacji internetowych, skupiających się na wykorzystaniu automatycznego rozumienia transmitowanych danych.

 

Prace nad dostosowaniem platform Skinwallet do obrotu dobrami cyfrowymi z wykorzystaniem technologii NFT już się rozpoczęły. Emitent widzi duży potencjał w demokratyzacji dostępu do dóbr cyfrowych w oparciu o tokenizację. W planach Spółki na rok 2022 jest stworzenie infrastruktury dla twórców gier opartej na blockchain i koncepcji metaversów tj. kolektywnej wirtualnej przestrzeni współtworzonej przez użytkowników.

 

Tokenizacja jest uzupełnieniem ekosystemu, który Emitent buduje od momentu powstania platformy Skinwallet. Celem Emitenta jest stworzenie platformy możliwie jak najbardziej niezależnej i oferującej użytkownikom jak najwięcej możliwości. Obecny system, na którym działa platforma Skinwallet umożliwi relatywnie łatwe wprowadzenie powyższych modernizacji.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1