Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (5/2020) Informacja o uruchomieniu platformy Skinwallet Market

Raport bieżący 5/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI 4/2020 z dnia 30 września 2020 r. informuje o uruchomieniu platformy Skinwallet Market („Platforma”).

Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji. Platforma dostpna jest pod adresem https://skinwallet.com/market

W ocenie Emitenta działalność Platformy może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności uruchomienie Platformy pozwoli Spółce na dywersyfikację swojej działalności i źródeł przychodów.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1