Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (4/2023) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyej 5 %

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

 

Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 275 000 głosów, co stanowiło 75,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,47% głosów ogółem w Spółce

 

Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów

ogółem w Spółce

 

Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów

ogółem w Spółce

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1