Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (4/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021

Raport Roczny nr 4/2022

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Skinwallet S.A. za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1