Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 4/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1