Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 3/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje biece i okresowe

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie _”Spółka”, „Emitent”_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: al. Piastów 22, 71-064 Szczecin.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1