Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (3/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 1/2023

Raport Bieżący nr 3/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

Korekta dotyczy sposobu sformułowania terminów w których zostaną opublikowane raporty okresowe.

Przyczyną dokonania korekty jest wskazanie terminów do których zostaną opublikowane raporty okresowe, zamiast terminów w których zostaną opublikowane raporty okresowe.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2023, zgodnie z którym:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – do 14 lutego 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – do 15 maja 2023 r.
  • raport roczny za 2022 r. – do 31 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – do 14 sierpnia 2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – do 14 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  • raport roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
  • aport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1