Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (3/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 3/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 stycznia 2022 r. do siedziby Spółki wypłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmniejszeniu posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów Emitenta o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1