Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (3/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

 

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1