Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport Bieżący nr 3/2020

Zarząd spółki Skinwallet S.A. w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że jedyny raport okresowy w roku obrotowym 2020 dotyczy raportu za III kwartał 2020 r. i zostanie przekazany w dniu 13.11.2020

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1