Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2023) Umowa sprzedaży aktywów oraz koncentracja działalności na świadczeniu usług programistycznych

Raport bieżący z plikiem 2/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku spółka zawarła umowę sprzedaży aktywów związanych z prowadzeniem działalności Skinwallet Market i Skinwallet Instant („Umowa”). Umowa obejmuje sprzedaż technologii platform wraz z pełnym kodem źródłowym, kontami użytkowników oraz prawami do marki. W ramach tej samej transakcji Spółka sprzedała również wszystkie posiadane skórki do gier (tzw. skiny) po cenie rynkowej, ustalonej na moment zawarcia transakcji.

Obecnie Spółka skoncentruje się na świadczeniu usług programistycznych na zlecenie zewnetrznych podmiotów. W tym obszarze Spółka pozyskała pierwszy kontrakt, który zostanie zrealizowany w II kwartale 2023 r.

Sumaryczna kwota transakcji opiewa na wartość 230 000 USD i wraz z przychodami z w/w umowy na świadczenie usług programistycznych pozwoli Spółce na pokrycie zobowiązań wobec podmiotów trzecich oraz sald użytkowników usług, które na dzień transakcji łącznie wynoszą szacunkowo 320 000 USD.

Jednocześnie Spółka kontynuuje przegląd opcji strategicznych dotyczących przyszłosci firmy, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Skinwallet S.A.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1