Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 2/2023

Zarząd spółki Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1