Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport bieżący 2/2022

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

 

?          raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 11 lutego 2022 r.

?          raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

?          raport roczny za 2021 r. – 31 maja 2022 r.

?          raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r.

?          raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 11 listopada 2022 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1