Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. Skinwallet Spółka Akcyjna

Raport Kwartalny nr 2/2022

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1