Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2021) Uruchomienie modułu API do Skinwallet Market

Raport bieżący 2/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o zakończeniu prac nad modułem API do Skinwallet Market („Platforma”) i o jego udostępnieniu. Zarząd wskazuję, że moduł API umożliwi podmiotom zewnętrznym (B2B) wykorzystanie Platformy do zautomatyzowania procesu zakupu i sprzedaży dóbr cyfrowych. Moduł API dostępny jest pod adresem https://www.skinwallet.com/market/api-info

 

W ocenie Emitenta moduł API stworzy możliwość nawiązywania relacji B2B, które potencjalnie mogą przełożyć się na zwiększenie ilości zawieranych transakcji na Platformie, co może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1