Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (2/2020) Rejestracja spółki Skinwallet MT Limited

Raport bieżący 2/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację o rejestracji spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Skinwallet MT Limited z siedzibą w Silema (Malta) przez tamtejszy sąd rejestrowy pod numerem C96372.

Spółka ta została powołana w celu wprowadzenia na rynek i prowadzenia działalności marketplace „Skinwallet Marketplace”. Malta, jako miejsce skupiające biznesy ze świata digital, daje Spółce szybszy dostęp do nich i zapewnia większe możliwości podejmowania współpracy. Dzięki posiadaniu podmiotu w tej lokalizacji Spółka będzie miała również możliwość swobodniejszego działania na arenie międzynarodowej.

Emitent jest w posiadaniu 100% udziału w kapitale zakładowym wskazanej spółki wynoszącym 1.200 EUR, a także posiada wszystkie prawa własności intelektualnej do „Skinwallet Marketplace”. Wskazany podmiot będzie konsolidowany przez Emitenta metodą pełną.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1