Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (19/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu email

Raport Bieżący nr 19/2023

Zarząd Spółki Skinwallet Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki.

Obecny adres strony internetowej jest następujący: https://wgpartners.pl/

Obecny adres e-mail jest następujący: kontakt@wgpartners.pl

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1