Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (18/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2024 r.

Raport bieżący z plikiem 18/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 8 stycznia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja Glińskiego, przy ul. Jaworzyńskiej 7 lok. 7, 00-634 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

  • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 8 stycznia 2024 r., w tym: informację o ogólnej liczbie akcji i głosów oraz treść pełnomocnictwa
  • projekty uchwał;
  • formularz głosowania przez pełnomocnika;
  • proponowane zmiany Statutu.
  • opinia Biegłego Rewidenta z badania wyceny
  • wycena

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1