Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (17/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 17/2023

Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka) informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Dyszczyk, Pana Bartosza Lisa, Pana Michała Wszołka, Pana Piotra Skonecznego i Pana Wojciecha Iwaniuka.

Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Andrzeja Gogolczyka, Pana Franciszka Rojewskiego, Pana Krystiana Bechcińskiego, Pana Macieja Wymysłowskiego i Pana Nikodema Jasina, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe powołanych osób.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1