Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (17/2023) Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 17/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 listopada 2023 r. do siedziby Spółki wypłynęły zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 

Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1