Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (16/2023) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Raport Bieżący nr 16/2023

Zarząd SkinWallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2023 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od Pana Kornela Szwaja oraz Członka Zarządu od Pana Dawida Chomicza, ze skutkiem na dzień 18 października 2023 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała od dnia 18 października 2023 r., do funkcji Prezesa Zarządu, Pana Macieja Gogolczyka.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys powołanej osoby.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1