Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (16/2023) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego

Raport bieżący z plikiem 16/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku i raportu bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku, informuje, że zakończył przegląd opcji strategicznych.

W związku z powyższym, w dniu 30 października 2023 r. Spółka zawarła list intencyjny z W.G Partners sp. z o.o. z siedzibą w Kowalu (dalej: „W.G Partners”). Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego, celem stron jest inwestycja Emitenta w W.G Partners sp. z o.o., na podstawie której Emitent ma przejąć 100% udziałów w W.G Partners w zamian za emisję akcji na rzecz wspólników W.G Partners.

Strony wskazały, że jeszcze w 2023 roku będą dążyć do zwołania walnego zgromadzenia, podczas którego akcjonariusze zdecydują o emisji akcji na rzecz wspólników W.G Partners sp. z o.o. oraz wynikającej z zawartego listu intencyjnego zmianie przedmiotu działalności Emitenta na działalność w obszarze produkcji domów szkieletowych z drewna, energooszczędnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska, którymi obecnie zajmuje się W.G Partners sp. z o.o.. Docelowo, intencją stron jest połączenie Emitenta z W.G Partners w trybie uproszczonym (przejęcie jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą). Szczegółowe parametry emisji akcji oraz dalszych praw i obowiązków stron zostaną dookreślone w ramach dalszych negocjacji.

Strony zobowiązały się współpracować przy realizacji postanowień listu intencyjnego, a w szczególności współpracować przy przygotowaniu wyceny wartości W.G Partners sp. z o.o. oraz informować się o wszelkich istotnych zdarzeniach/okolicznościach jakie wystąpią po dniu zawarcia niniejszego listu intencyjnego, a przed realizacją jego postanowień.

W efekcie dokonanego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta uważa, że zmiana przedmiotu działalności Emitenta jest najkorzystniejsza w obecnej sytuacji i może przyczynić się do zwiększania wartości Spółki.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1