Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (15/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skinwallet S.A. w dniu 18 października 2023 roku

Raport Bieżący nr 15/2023

Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 18.10.2023 roku

Zarząd Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 października 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1