Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (14/2023) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Raport bieżący z plikiem 14/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 20 października 2023 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do ni

niejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1