Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (14/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2023 r.

Raport Bieżący nr 14/2023

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 18 października 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”), które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 5/7, 01066 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

  • treść ogłoszenia o zwołaniu WZA na dzień 18 października 2023 r.;
  • projekty uchwał;
  • informację o ogólnej liczbie akcji i głosów;
  • formularz głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1