Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (14/2021) Cena emisyjna oraz rozpoczęcie zapisów na whitelistę projektu NFT – Cyber Warriors Army

Raport bieżący 14/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 22 listopada 2021 r. rozpoczną się zapisy na whitelistę projektu NFT Emitenta o tytule „Cyber Warriors Army” („Projekt”).

 

Zapis na whitelistę gwarantuje możliwość wzięcia udziału w sprzedaży tokenów NTF („Tokeny”). Miejsca na whiteliście przyznawane będą najaktywniejszym członkom społeczności oraz jako nagroda za wykonanie konkretnego zestawu czynności.

 

W ramach Projektu zostanie wyemitowanych 8000 Tokenów o cenie emisyjnej 0,05 ETH każdy.

 

Należy wskazać, że Spółka będzie również pobierać opłaty royalties w wysokości ok. 5% wartości każdej sprzedaży tokenów na rynku wtórnym.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl