Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (12/2023) Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży akcji

Raport bieżący z plikiem 12/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 18.09.2023 roku niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2023 roku doszło do spełnienia wszystkich warunków zawieszających do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży akcji. Strony w dniu dzisiejszym zawarły przedmiotowe umowy sprzedaży akcji, o których była mowa w raporcie z dnia 18.09.2023 roku.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1