Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (12/2021) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 12/2021

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 sierpnia 2021 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 332 000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na WZ i 55,33% głosów ogółem w Spółce

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1