Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (11/2023) Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2023 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

  • Tar Heel Capital Pathfinder MT Ltd., posiadający 275 000 głosów, co stanowiło 75,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,47% głosów ogółem w Spółce,
  • Kornel Szwaja, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce,
  • Dawid Chomicz, posiadający 45 000 głosów, co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27% głosów ogółem w Spółce.
  • Mateusz Paradowski, posiadający 19 110 głosów, co stanowiło 4,97 % ogólnej liczby głosów na WZ i 3,08% głosów ogółem w Spółce.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1