Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (11/2021) Zakończenie prac na narzędziem Skinwallet Engage

Raport bieżący 11/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że pracę nad narzedziem Skinwallet Engage zostały zakończone, a planowy debiut narzędzia wyznaczono na dzień 15 lipca 2021 r.

 

Skinwallet Engage to system umożliwiający nagradzanie użytkowników platformy Twitcha i stanowi pierwsze narzędzie z ekosystemu budowanego wokół Web3. Poprzez platformę Skinwallet Engage twórcy treści na platformie Twitch uzyskają możliwość organizowania różnego rodzaju konkursów dzięki w pełni zautomatyzowanemu narzędziu umożliwiającemu bezpośrednie przekazywanie nagród na platformie Skinwallet Market, a w późniejszym czasie również innych dóbr jak chociażby tokeny NFT.

 

Emiten wskazuję, że debiut narzędzia Skinwallet Engage to pierwszy kamień milowy w ramach strategii Emitenta odnoszącej się do wejścia na rynek tokenizacji w oparciu o technologię blockchain oraz budowy platformy Emitenta w sieci Web3, o której to strategii Emitent informował w raporcie ESPI 5/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1