Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (11/2020) Zakończenie II etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market

Raport bieżący 11/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Skinwallet S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu II etapu prac rozwojowych nad platformą Skinwallet Market („Platforma”), umożliwiającego rozpoczęcie pełnej działalności operacyjnej, o której informowała w dokumencie informacyjnym.

 

Skinwallet Market to platforma do handlu przedmiotami z gier bezpośrednio pomiędzy graczami. Model opiera się na świadczeniu usługi dostarczania platformy do handlu dobrami cyfrowymi z gier i czerpaniu zysków z pobierania opłat od przeprowadzonych transakcji w formie prowizji od wartości transakcji.

 

Spółka wskazuję, że działalność operacyjną związaną z obsługą Platformy prowadzić będzie Skinwallet MT Ltd. z siedzibą w Sliema (Malta), której 100% udziałów posiada Spółka. Prowadzenie działalności operacyjnej przez podmiot zagranicznych uzasadniony jest swobodniejszym działaniem na arenie międzynarodowej.

 

Spółka wskazuje, że zachowała wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy.

 

Planowany termin startu Platformy zaplanowany jest na 11 stycznia 2021roku.

 

W ocenie Emitenta działalność Platformy może mieć istotny wpływ na rozwój Spółki oraz przyszłe wyniki finansowe. W szczególności uruchomienie Platformy pozwoli Spółce na dywersyfikację swojej działalności i źródeł przychodów.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl

1