Relacje inwestorskie - W.G Partners

SKINWALLET SA (10/2023) Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Raport bieżący z plikiem 10/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2023 r. Emitent zawarł z VERDEMURD LIMITED umowę sprzedaży wszystkich 1.420 posiadanych przez siebie udziałów w spółce zależnej Skinwallet MT Ltd. z siedzibą na Malcie, o kapitale zakładowym 1.200,00 EUR, stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym i prawach głosu.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z utratą stosunku dominacji nie będzie konsolidował sprawozdań finansowych począwszy od 4 kwartału 2023 r.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl